978-83-7160-483-6.jpg
WPROWADZENIE DO METODYKI PRAC MAGISTERSKICH I PROJEKTÓW W TECHNICE ROLNICZEJ
Czesław Rzeźnik
ISBN 978-83-7160-483-6  
Wyd. 2
2008
s. 127
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Inne (chemia, fizyka, matematyka, języki obce)
Cena: 22.00 zł

koszykDo koszyka

Realizacja prac magisterskich i projektów ma charakter indywidualny i autorski. Wymaga od magistrantów specyficznego sposobu pracy odmiennego od procesu poznawania treści przedmiotów na kolejnych ćwiczeniach, wykładach i z literatury. Pokonanie bariery między odtwórczym uczeniem się zadanych przedmiotów a twórczą realizacją projektów i prac jest trudne i niekiedy trwa bardzo długo.
Ze względu na swój charakter prace twórcze niełatwo poddają się różnym sposobom metodycznej formalizacji. Jednak nie można z niej całkowicie zrezygnować. Metodyki projektowania dla różnych branż są opracowywane i publikowane od wielu lat. Powstają także metodyki przygotowania prac magisterskich. Zapotrzebowanie na tego typu materiały wynika z wielu problemów piętrzących się przed studentem wykonującym projekt lub piszącym pracę magisterską, z którymi nie może on sobie poradzić samodzielnie i szuka pomocy w odpowiedniej literaturze. Przedstawiana książka powinna ułatwić rozwiązywanie wymienionych problemów.