978-83-7160-484-3.jpg
TABELE POMOCNICZE DO †WICZEŃ Z ORGANIZACJI I ZARZ…DZANIA PRZEDSI˜BIORSTWEM ORAZ TAKSACJI
Rafał Baum, Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk
ISBN 978-83-7160-484-3  
Wyd. 1
2008
s. 66
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

Skrypt przeznaczony jest dla studentów oraz doradców, konsultantów, a także kadry kierowniczej. Zawiera wskaźniki przydatne w opracowywaniu różnego rodzaju projektów restrukturyzacyjnych oraz biznesplanów.
W dziale I przedstawiono tabele dotyczące produkcji roślinnej zarówno w ujęciu organizacji procesu produkcji, jej zbilansowania, jak i szacowania wartości tejże produkcji. Podobną strukturę ma dział II, dotyczący produkcji zwierzęcej. W dziale III przedstawiono tabele zawierające niezbędne dane o maszynach rolniczych, pomocne w projektowaniu kart technologicznych w poszczególnych rodzajach produkcji, a także umożliwiające oszacowanie wartości sprzętu. Dział IV, poświęcony zagadnieniom ekonomicznym, zawiera tabele z czynnikami przyszłej i obecnej wartości pieniądza.