978-83-7160-473-7.jpg
ELEMENTY MODELOWANIA NEURONOWEGO W ROLNICTWIE
Piotr Boniecki
ISBN 978-83-7160-473-7  
Wyd. 1
2008
s. 123
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Rolnictwo i Bioinżynieria
Cena: 8.50 zł

koszykDo koszyka

okładka twarda

Podręcznik zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami sztucznych sieci neuronowych i możliwościami ich praktycznego wykorzystania. W sposób przystępny przybliża problematykę sztucznych sieci neuronowych, mimo że autor nie unika zagadnień, których zrozumienie wymaga kilku działów analizy matematycznej. Zauważa się istotną spójność dyscyplin z dziedzin nauk przyrodniczych i matematycznych, które stworzyły naukowe podstawy neuronowego modelowania systemów (procesów) empirycznych. Taka forma poznawania struktury, metod oraz praktycznego wykorzystania nabytej tu wiedzy nie tylko ułatwia poznawanie modelowania neuronowego, lecz także pozwala lepiej dojrzeć związki nauk podstawowych z praktyką. Czytelnik pragnący znacznie pogłębić wiadomości nabyte po zapoznaniu się z trzema rozdziałami, zawierającymi podstawowe informacje o sztucznych sieciach neuronowych, może skorzystać z przedstawionych interesująco w sześciu dodatkach zagadnień teoretycznych. Analogicznie, materiał znajdujący się w części zawierającej przykłady wykorzystywania neurologicznego modelowania wprowadza czytelnika w świat działań praktycznych, wskazując mu różne możliwości stosowania wiedzy nabytej podczas studiowania tej książki.