978-83-7160-531-4.jpg
EUTROFIZACJA CIEKÓW WODNYCH ZLEWNI WARTY W LATACH 1992-2002
Piotr Ilnicki, Krzysztof Górecki, Bartosz Melcer
ISBN 978-83-7160-531-4  
Wyd. 1
2008
s. 276
monografie
Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
Cena: 11.50 zł

koszykDo koszyka

Po raz pierwszy w Polsce zebrano i przeanalizowano wyniki monitoringu wód powierzchniowych Regionu Wodnego Warty,pokazując zmiany sezonowe i roczne stężeń związków azotu i fosforu w wodach Warty i jej głównych dopływów.Krytycznej analizie poddano sposób wyznaczania obszarów i wód narażonych na zanieczyszczenie przez azotany pochodzenia rolniczego. Uwzględniono przy tym przepisy unijne i polskie oraz doświadczenia zebrane w innych krajach.Duży obszar zlewni i długi okres objęty badaniami pozwoliły na uchwycenie zależności występujących między stężeniami i ładunkami azotu i fosforu odprowadzanymi przez rzeki a warunkami przyrodniczo-gospodarczymi występującymi w ich zlewniach. Książka jest skierowana do naukowców zajmujących sie zagadnieniami eutrofizacji wód powierzchniowych płynących,studentów, pracowników zajmujących się zagadnieniami gospodarowania wodą i ekosystemami wodnymi.