978-83-7160-518-5.jpg
STATYSTYKA MATEMATYCZNA W PRZYKŁADACH I ZADANIACH
Hanna Chudzik, Hanna Kiełczewska, Iwona Mejza
ISBN 978-83-7160-518-5  
Wyd. 2
2008
s. 169
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Inne (chemia, fizyka, matematyka, języki obce)
Cena: 25.00 zł

koszykDo koszyka

W podręczniku zaprezentowano podstawowe metody statystyczne wykorzystywane często w praktyce. Kolejne rozdziały pozwalają zrozumieć zasady wnioskowania statystycznego, poznać sposoby wykorzystywania niektórych technik statystycznych oraz formułować poprawne wnioski. W każdym z rozdziałów zamieszczono wzory pomocne w opracowaniu danej tematyki, liczne przykłady ilustrujące zagadnienia badawcze i ich analizę oraz duży przekrój zadań wraz z rozwiązaniami. W rozdziale 1. zaprezentowano analityczne i graficzne metody statystyki opisowej, zarówno dla próby jedno-, jak i dwuwymiarowej. Rozdział 2. stanowi kompendium wiedzy dotyczącej pojęcia zmiennych losowych jednowymiarowych i ich podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa. W rozdziałach 3.-5. przedstawiono wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego, obejmujące rozkłady z próby, metody estymacji i testowania hipotez statystycznych. Każdy rozdział ma taką samą strukturę i składa się z następujących części: Słownik pojęć, Ważne wzory, Przykłady, Zadania. W części praktycznej przedstawiono dwa sposoby uzyskiwania wyników: sposób samodzielny z użyciem najprostszego kalkulatora oraz drugi z wykorzystaniem programu STATISTICA.