978-83-7160-533-8.jpg
EKONOMETRYCZNA WERYFIKACJA PODSTAW TEORII INDUKOWANEGO ROZWOJU W SEKTORZE ROLNICTWA WYBRANYCH KRAJÓW UE
Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala
ISBN 978-83-7160-533-8  
Wyd. 1
2009
s. 104
monografie
Dział: Ekonomia
Cena: 3.00 zł

koszykDo koszyka

Teoria indukowanego rozwoju jest jedną z najszerzej rozpowszechnionych i najbardziej dopracowanych prób wyjaśnienia mechanizmu działania postępu technicznego w gospodarce rynkowej. Niniejsza monografia,w głównym swoim założeniu,jest poświęcona wyjaśnieniu statystyczno-ekonometrycznej metodyki,pozwalającej na weryfikację tej teorii z równoczesnym pokazaniem jej praktycznego wykorzystania w odniesieniu do rolnictwa UE.