978-83-7160-524-6.jpg
KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO W HANDLU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ
Karolina Pawlak, Walenty Poczta
ISBN 978-83-7160-524-6  
Wyd. 1
2008
s. 161
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 26.00 zł

koszykDo koszyka

Postępujące procesy liberalizacji wymiany handlowej i globalizacji gospodarki światowej,a także włączenie w obszar Jednolitego Rynku Europejskiego i przyjęcie zasad Wspólnej Polityki Handlowej UE zasadniczo zmieniły warunki rozwoju handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi i stworzyły nową sytuację konkurencyjną w tym sektorze gospodarki narodowej. W książce przedstawiono wyniki analizy konkurencyjności ex post produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Polsce w handlu z krajami UE w okresie przed- i poakcesyjnym,przeprowadzonej z wykorzystaniem wyselekcjonowanego zestawu ilościowych i kosztowo-cenowych wskaźników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. Opracowanie jest adresowane do szerokiego ggrona czytelników zainteresowanych problematyką handlu i konkurencyjności międzynarodowej polskiego sektora rolno-spożywczego.Może być także materiałem uzupełniającym dla wykładowców i studentów ekonomicznych i rolniczych kierunków studiów.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2017

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Wieści Akademickie