978-83-7160-517-8.jpg
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI Z ELEMENTAMI EKOLOGII
Zbigniew Haber, Piotr Urbański
ISBN 978-83-7160-517-8  
Wyd. V
2016
s. 234
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ogrodnictwo
Cena: 34.00 zł

koszykDo koszyka

Kształtowanie terenów zieleni jest to kompleksowe postępowanie w zakresie planowania przestrzennego, projektowania i urządzania różnych obiektów terenów zieleni (wymienianych w klasyfikacjach), aby mogły one jak najlepiej spełniać swoje funkcje: estetyczną, biologiczną (zdrowotną), użytkową i społeczno-wychowawczą. W szerokim rozumieniu przedmiotu "Kształtowanie terenów zieleni" należy uwzględniać potrzebę znajomości zasad projektowania łączonego zawsze z wyobraźnią przestrzenną, znajomością dendrologii, gruntowych roślin ozdobnych oraz materiałoznawstwa niezbędnego do budowy tzw. małej architektury ogrodowej jako ważnego elementu urządzania terenów zieleni. Dużą rolę odgrywa też znajomość historii ogrodów i stylów architektury ogrodowej, począwszy od renesansu przez okres baroku i modernizmu, które w ciągu wieków podlegały eklektycznym przemianom i miały wpływ na ukształtowanie się współczesnego stylu krajobrazowego.