978-83-7160-563-5.jpg
GENOMIKA BYDŁA I ŚWINI
Lech Zwierzchowski, Marek Świtoński (red.)
ISBN 978-83-7160-563-5  
Wyd. I
2009
s. 354
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Hodowla i Biologia Zwierząt
Cena: 14.00 zł

koszykDo koszyka

 

Dwudziestoletni okres intensywnych badań organizacji genomu bydła i świni zaowocował wieloma znaczącymi osiągnięciami. Wśród nich należy wymienić poznanie sekwencji genomu, opracowanie wysoce nasyconych markerowych map genomowych, utworzenie nowoczesnych narzędzi badawczych takich jak mikromacierze SNP i mikromacierze ekspresyjne. Zgromadzona wiedza znajduje coraz szersze zastosowanie w hodowli obu gatunków. Zidentyfikowano liczne regiony QTL oraz polimorfizmy DNA, które są odpowiedzialne bądź związane ze zmiennością fenotypową cech użytkowych lub powstaniem chorób dziedzicznych. Obecnie szczególne znaczenie zyskują badania mechanizmów zaangażowanych w regulację ekspresji genów w kontekście ich związku z fenotypem. Ten kierunek badawczy koncentruje się na transkryptomice, a także epigenomice.

W niniejszym opracowaniu oprócz wiedzy o organizacji, polimorfizmie i funkcjonowaniu genomu omówiono także genetyczne mechanizmy procesów miogenezy, adipogenezy oraz mammo- i laktogenezy, które są kluczowe dla głównych kierunków użytkowania obu gatunków.

Książka poza walorami naukowymi spełnia kryteria wartościowego podręcznika akademickiego, adresowanego przede wszystkim do studentów drugiego i trzeciego stopnia kształcenia na kierunkach: zootechnika, biotechnologia, biologia oraz weterynaria.

 

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2017

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Wieści Akademickie