978-83-7160-578-9.jpg
KWANTYFIKACJA I OCENA ALOKACJI śRODKÓW STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONYCH NA ROZWÓJ ROLNICTWA W POLSCE
Ewa Kiryluk-Dryjska, Walenty Poczta
ISBN 978-83-7160-578-9  
Wyd. I
2010
s. 86
monografie
Dział: Ekonomia
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

 

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej Polska stała się beneficjentem znacznych środków strukturalnych przeznaczonych na wsparcie wsi i rolnictwa. Łącznie w dwóch okresach budżetowych 2004-2006 i 2007-2013 zaplanowano na ten cel ponad 22 mld euro. Alokacja środków strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest procesem niezwykle ważnym z punktu widzenia efektywności ich wykorzystania. Wiąże sie również istotnie z wyborem strategii rozwoju polskiego rolnictwa. Optymalna alokacja środków strukturalnych, uwzględniająca potrzeby bezpośrednich beneficjentów,  a w konsekwencji umożliwiająca skuteczne ich wykorzystanie, powinna być podstawowym celem administracji państwowej.

W książce ukazano możliwości zastosowania w praktyce modelu optymalizującego alokację środków strukturalnych jako narzędzia wspierającego proces decyzyjny na poziomie centralnym z uwzględnieniem specyfiki regionów o odmiennym potencjale rolnictwa. Za pomocą tego modelu przeanalizowano skutki różnych opcji decyzji alokacyjnych.

W pracy przedstawiono także wyniki badań ankietowych przeprowadzanych wśród rolników z różnych regionów kraju oraz w grupie specjalistów i praktyków zajmujących sie ekonomiką rolnictwa i polityką rolną, które dotyczyły ważności priorytetów i przewidywanej skuteczności poszczególnych działań programów strukturalnych.