978-83-7160-582-6.jpg
WACŁAW PYTKOWSKI
Witold Wielicki
ISBN 978-83-7160-582-6  
Wyd. I
2010
s. 85
monografie
Dział: Inne (chemia, fizyka, matematyka, języki obce)
Cena: 14.00 zł

koszykDo koszyka

W dwudziestą rocznicę śmierci prof. dr hab. Wacława Pytkowskiego, w dowód pamięci i podziękowania za życie i bogatą działalność tego wielkiego uczonego i patrioty pragniemy przypomnieć jego ważniejsze osiągnięcia naukowe.  Profesora Pytkowskiego uznaje się za autora rachunku korelacji w rolnictwie, na podstawie którego stworzył całą teorię, wprowadzając do statystyki wiele pojęć, między innymi: korelacji złudnej, przedziałów ufności, teorii hipotez statystycznych czy teorii rekonstrukcji. Można go bez przesady uznać za prekursora agroekonometrii.  Dorobek naukowy prof. Pytkowskiego charakteryzuje duże bogactwo i ukierunkowanie. Problematyka jego prac obejmowała metodologię organizacji i zarządzania wielkotowarowymi gospodarstwami rolnymi, organizację i ekonomikę gospodarstw indywidualnych ze szczególnym uwzględnieniem czynnika pracy, systemy produkcji rolniczej oraz metodologię badań naukowych.