978-83-7160-601-4.jpg
ELEMENTY TEORII TRANSPORTU ROLNICZEGO
Adam Krysztofiak
ISBN 978-83-7160-601-4  
Wyd. I
2010
s. 86
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Rolnictwo i Bioinżynieria
Cena: 19.00 zł

koszykDo koszyka

Transport ma poważny udział w procesach produkcji rolniczej. Szacuje się, ze stanowi on nawet do 50% całkowitych kosztów i czasochłonności tej produkcji. Dlatego sprawny przebieg procesów transportowych jest bardzo ważny. Transport rolniczy jest specyficzny, co odróżnia go od transportu drogowego. Na specyfikę składają się: rodzaj przewożonych ładunków, stosowanych środków transportowych i dróg transportu (często przypadają one bezpośrednio na polu) oraz cykliczność kursów środków transportowych i konieczność ich zsynchronizowania z maszynami pracującymi w polu, a także sezonowość potrzeb transportowych.

W oddawanym do rąk Czytelnika podręczniku zostały wyjaśnione wybrane zjawiska zachodzące podczas procesów transportowych w rolnictwie. Ich poznanie, w intencji autora, przyczyni się do udoskonalenia produkcji rolniczej.

Podręcznik jest przeznaczony dla osób interesujących się teorią transportu rolniczego i studentów, głównie kierunku studiów Technika rolnicza i leśna.