978-83-7160-609-0.jpg
CHROMATYNA. MOLEKULARNE MECHANIZMY EPIGENETYCZNE
Maria Rogalska Stanisława, Magdalena Achrem, Andrzej Wojciechowski
ISBN 978-83-7160-609-0  
Wyd. I
2010
s. 199
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Inne (chemia, fizyka, matematyka, języki obce)
Cena: 17.00 zł

koszykDo koszyka

We wszystkich organizmach żywych DNA występuje w połączeniu z białkami, natomiast u eukariotów DNA jest połączony z białkami histonowymi. Kompleks ten, nazywany chromatyną, jest podstawowym składnikiem chromosomów i tworzy środowisko aktywności genów oraz innych zdarzeń jądrowych. Wpływ chromatyny na działanie genów stał się bardzo widoczny w świetle badań wykonanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Można powiedzieć, że oprócz informacji zapisanej sekwencją nukleotydów w DNA genu, istnieje inna jej forma zawarta w chromatynie i nazywana epigenetyką, która materializuje zapis zawarty w genach. Tą formą informacji epigenetycznej są specyficzne modyfikacje chemiczne DNA i białek chromatynowych, wpływające na określone stany chromatyny, warunkujące aktywację lub inaktywację genu.

W podręczniku zawarto podstawowe informacje dotyczące molekularnych mechanizmów epigenetycznych regulujących aktywność genów. Przedstawiono w nim także procesy biologiczne oddziałujące na strukturę chromatyny i aktywność obszarów genowych. Olbrzymie znaczenie dla aktywności genów mają histony, dlatego w opracowaniu skoncentrowano się na chromatynie i jej wpływie na ekspresję genów, ukazując chromosomowe środowisko genów.

Książka jest adresowana nie tylko do studentów biologii i medycyny, lecz także do studentów uniwersytetów kształcących biotechnologów i rolników oraz do wszystkich, którzy zamierzają poszerzyć wiedzę z epigenetyki.