978-83-7160-622-9.jpg
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ODNOWIEŃ I ZALESIEŃ, SPOSOBY I TECHNIKA SADZENIA ORAZ PIEL˜GNACJA UPRAW
Henryk Kocjan
ISBN 978-83-7160-622-9  
Wyd. IV popr.
2011
s. 117
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Leśnictwo
Cena: 22.00 zł

koszykDo koszyka

Książka obejmuje podstawowe zagadnienia związane z pracami przygotowawczymi do odnowień i zalesień w różnych warunkach terenowych. Stanowi kompendium wiadomości z zakresu przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia oraz krótką charakterystykę przydatności urządzeń i narzędzi do przygotowania gleby. Omówiono również sposoby i technikę sadzenia oraz pielęgnowanie gleby i zwalczanie chwastów w uprawach.

Książka jest przeznaczona dla studentów leśnictwa. Mogą z niej również korzystać leśnicy, którzy w swojej praktyce realizują prace odnowieniowe i pielęgnacyjne. Niektóre zagadnienia, takie jak np. biologiczna rekultywacja terenów zdewastowanych i nowo powstałych zbiorników wodnych, mogą zainteresować także pracowników ochrony środowiska i biologów.