978-83-7160-605-2.jpg
KONKURENCYJNOś† ROLNICTWA POLSKIEGO PO PRZYST…PIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ
Walenty Poczta, Paweł Siemiński
ISBN 978-83-7160-605-2  
Wyd. I
2010
s. 168
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

W publikacji przedstawiono głównie badania nad potencjalną konkurencyjnością polskiego sektora rolnego, z uwzględnieniem sytuacji zasobowo-nakładowej i strukturalnej. Mówiąc o konkurencyjności na Jednolitym Rynku Europejskim, czy w perspektywie szerszej: globalnej, należy pamiętać, że nasze rolnictwo charakteryzuje złożoność sytuacji produkcyjno-ekonomicznej. Z całą pewnością w ujęciu zasobowym stanowi ono znaczny potencjał w całości rolnictwa unijnego, jednakże w ujęciu wynikowym wiele gospodarstw rolnych osiąga słabe efekty ekonomiczne. W książce opisano uwarunkowania konkurencyjności sektora rolnego w Polsce w ujęciu mezoekonomicznym – na tle pozostałych krajów unijnych oraz przedstawiono konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym – na poziomie gospodarstw rolnych, a także jej zmianę w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej i Jednolitego Rynku Europejskiego.