978-83-7160-625-0.jpg
SKUTECZNOś† DZIAŁANIA SUPERPLASTYFIKATORÓW Z UWZGL˜DNIENIEM RÓŻNYCH RODZAJÓW CEMENTU
Anna Grabiec
ISBN 978-83-7160-625-0  
Wyd. I
2011
s. 106
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
Cena: 27.50 zł

koszykDo koszyka

W pracy omówiono zagadnienie efektywności działania superplastyfikatorów z uwzględnieniem różnych rodzajów cementu. Skupiono się przede wszystkim na współdziałaniu cement-domieszka upłynniająca, biorąc pod uwagę efekty technologiczne stosowania superplastyfikatorów w świeżych i stwardniałych kompozytach cementowych; czynnikiem różnicującym superplastyfikatory była ich baza chemiczna.

Określono również wpływ współdziałania cement-superplastyfikator na hydratację i mikrostrukturę tworzyw cementowych, w tym po dłuższych okresach twardnienia.

Publikacja jest adresowana do czytelników interesujących się technologią betonu, zwłaszcza możliwością modyfikowania właściwości tworzyw cementowych za pomocą domieszek upłynniających.