978-83-7160-629-8.jpg
DREWNO W BUDOWIE MASZYN
Maciej Sydor
ISBN 978-83-7160-629-8  
Wyd. I
2011
s. 385
monografie
Dział: Technologia Drewna
Cena: 17.00 zł

koszykDo koszyka

Drewno jest najważniejszym tworzywem w budowie maszyn. Wprawdzie nie można nazwać go najważniejszym z obecnie stosowanych, jednak niewątpliwie jest materiałem konstrukcyjnym wszech czasów. Połączenie drewna i maszyny ujęte w kontekście historycznym dostarcza wielu dowodów na wyjątkową rolę drewna w rozwoju cywilizacji technicznej.

W rozdziale pierwszym objaśniono ideę książki, w drugim – posługując się oświeceniowym rozumieniem etosu inżyniera – zidentyfikowano triadę: inżynier, drewno i maszyna. W dalszej części sklasyfikowano ponad 70 właściwości konstrukcyjnych tworzyw drzewnych ważnych w budowie maszyn oraz porównano historyczne i najważniejsze definicje maszyny. Zasadniczą częścią pracy jest rozdział trzeci, będący przeglądem dziejów maszyn zbudowanych ze znaczącym udziałem drewna, m.in.: maszyn prostych, okrętów, pojazdów kołowych, dźwignic, machin latających , drewnianych silników (kół wodnych i wiatraków), obrabiarek oraz instrumentów muzycznych.

W rozdziale czwartym opisano przykłady współczesnego zastosowania drewna do budowy urządzeń typu maszynowego: od aplikacji oczywistych aż do zaskakujących (np. jako materiał na ramę rowerów czy na korpusy zaawansowanych obrabiarek sterowanych numerycznie). Książkę zamyka krótka rekapitulacja oraz indeksy: rzeczowy i osobowy. W jej treści zamieszczono 35 tabel i 182 rysunki.