978-83-7160-610-6.jpg
OD NORM ŻYWIENIOWYCH DO MARKETINGU ŻYWNOśCI
Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowski
ISBN 978-83-7160-610-6  
Wyd. I
2011
s. 134
monografie
Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
Cena: 22.00 zł

koszykDo koszyka

Mnogość i dostępność, nierzadko sprzecznych, informacji na temat tego: „co mamy jeść, a czego unikać?”, „co jest zdrowe i dla nas korzystne, a co przyczynia się do rozwoju chorób?”, „które produkty są lepsze od innych i dlaczego?” – w wielu umysłach wywołuje chaos, podważa zaufanie do żywieniowców i utrudnia realizację prawidłowego żywienia.

Są trzy główne przyczyny takiego stanu rzeczy:

- odkrycia naukowe, które nieustannie weryfikują i poszerzają wiedzę o żywności,

- nierzetelne działania producentów żywności, którzy dbają przede wszystkim o atrakcyjność przekazywanych informacji, kosztem ich wiarygodności,

- umieszczanie w środkach masowego przekazu informacji sensacyjnych, anonimowych i nie podlegających weryfikacji merytorycznej, które często rozmijają się  z prawdą i oficjalnym stanowiskiem nauki o żywieniu i żywności.

Głównym celem książki jest zatem przybliżenie Czytelnikowi pojęcia racjonalnego żywienia, tego jak osiągnięcia biologii, chemii i innych nauk przyrodniczych implementowane są do nauki o żywieniu i jak nauka ta stara się kreować w społeczeństwie zdrowy model spożycia żywności.

Kluczową pozycję zajmują w tym względzie normy żywieniowe, w których zawiera się współczesna i najbardziej wiarygodna wiedza o potrzebach pokarmowych człowieka i profilaktyce zdrowotnej.