83-7160-306-1.jpg
BILANS BIOGENÓW W AGROEKOSYSTEMACH WIELKOPOLSKI W ASPEKCIE OCHRONY JAKOśCI WÓD NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI SAMICY ST˜SZEWSKIEJ
Janina Zbierska (red.)
ISBN 83-7160-306-1  
Wyd. I
2002
s. 133
monografie
Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
Cena: 3.00 zł

Nakład wyczerpany

Monografia zawiera syntezę badań wykonanych w ramach projektu badawczego 6 P04 G 073 18 finansowanego przez KBN. Jej autorami są dr hab. Janina Zbierska (kierownik projektu), dr inż. Krzysztof Szoszkiewicz i dr inż. Agnieszka Ławniczak z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz dr hab. Sadżibe Murat-Błżejewska z Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Publikacja jest istotnym uzupełnieniem wiedzy na temat zagrożenia wód składnikami biogennymi oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami obszarowymi, zwłaszcza zaś kontrolowania obiegu biogenów w rolnictwie. Książka może być przydatna w monitorowaniu zagrożeń i ocenie środowiska oraz w opracowaniu zasad zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie i programów ochrony środowiska na obszarach wiejskich. Mogą z niej również korzystać specjaliści z zakresu ochrony środowiska, administracja terenowa, doradcze służby rolne, studenci kierunków Ochrona środowiska i Agronomia oraz innych kierunków przyrodniczych, a także czytelnicy zainteresowani problematyka ochrony wód.