978-83-7160-657-1.jpg
SZACUNEK BRAKARSKI I KLASYFIKACJA DREWNA OKR…GŁEGO
Dieter F. Giefing, Witold Pazdrowski
ISBN 978-83-7160-657-1  
Wyd. I
2012
s. 130
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Leśnictwo
Cena: 27.00 zł

koszykDo koszyka

Masa drzewna jest produktem jednej z najstarszych biochemicznych reakcji. Nieustanny przyrost drewna w następstwie powyższego procesu prowadzi do akumulacji energii słonecznej przy jednoczesnym zużyciu dwutlenku węgla i wydzielaniu tlenu bez ujemnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Dzięki swym właściwościom drewno było i zawsze będzie poszukiwanym surowcem do wyrobu tarcicy, sklejek, materiałów płytowych, stolarki budowlanej i mebli, zaś w przemyśle celulozowo-papierniczym do produkcji masy celulozowej i papieru. Surowiec drzewny to także odnawialne źródło energii.

Gruntowna znajomość cech jakościowych drewna i jego wad ma niebagatelne znaczenie zarówno dla producentów surowca drzewnego (leśników), jak i technologów przerabiających drewno. Znajomość ta jest niezbędna przy selekcji, pielęgnacji drzew i drzewostanów oraz ocenie wartości surowca drzewnego na pniu podczas szacunków brakarskich w fazie planowania i przy pniu w trakcie oceny pozyskiwanych sortymentów drewna okrągłego.

Skrypt „Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego” pozwoli na pogłębienie wiedzy z zakresu brakarstwa, sortymencji i konserwacji drewna. Przeznaczony przede wszystkim dla studentów leśnictwa, może stanowić też istotną pomoc w prowadzeniu gospodarki leśnej.