978-83-7160-489-8.jpg
AKTYWNOś† EKONOMICZNA LUDNOśCI WIEJSKIEJ W POLSCE
Feliks Wysocki, Włodzimierz Kołodziejczak
ISBN 978-83-7160-489-8  
Wyd I
2007
s. 143
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 4.50 zł

koszykDo koszyka

Reformy społeczno-gospodarcze, jakie podjęto w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, oprócz efektów oczekiwanych i społecznie aprobowanych przyczyniły się do wystąpienia niekorzystnych zjawisk, takich jak bezrobocie oraz zwiększanie się skali dezaktywacji zawodowej społeczeństwa. Skutki podjętych reform w sposób szczególny dotykały ludność zamieszkującą na wsi, ze względu na specyficzne cechy kształtujące jej sytuację w procesie pozyskiwania źródeł utrzymania i dochodów.

W pracy podjęto próbę określenia struktury aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej oraz zidentyfikowania czynników ograniczających możliwości zwiększenia zatrudnienia tej ludności poza rolnictwem. Zbadano charakter i przyczyny zmian aktywności zawodowej ludności w Polsce i na wsi, określono strukturę zatrudnienia i przyczyny występowania bezrobocia wśród ludności wiejskiej, a także zidentyfikowano czynniki warunkujące możliwości zwiększenia pozarolniczego zatrudnienia mieszkańców wsi. Przeprowadzono także symulację skali bezrobocia ukrytego w rolnictwie.

Niniejsze opracowanie adresowane jest do szerokiego grona czytelników zainteresowanych problematyką społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich.