83-7160-426-2.jpg
EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA RYNKOWYCH NARZ˜DZI STABILIZACJI CEN I ZARZ…DZANIA RYZYKIEM W ROLNICTWIE
Michał Jerzak, Andrzej Czyżewski
ISBN 83-7160-426-2  
Wyd. I
2006
s. 252
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

W dobie powszechnej globalizacji i integracji Polski ze strukturami Unii europejskiej coraz większego znaczenia nabiera problem zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej, w tym ryzykiem cenowym w rolnictwie. Poziom rozwoju polskiego rynku rolnego pozwala zakładać, że istniejące warunki makro- i mikroekonomiczne umożliwiają wprowadzenie i stabilny rozwój instrumentów zarządzania ryzykiem cenowy, które będą stanowiły integralną część obrotu towarowego w rolnictwie, wpływająca zarówno na stabilizację cen, jak i stabilność warunków produkcji.