978-83-7160-594-9.jpg
KOSZTY LOGISTYKI PRZEDSI˜BIORSTW ROLNYCH. SYSTEM INFORMATYCZNY ?AGROLOGIS?
Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz, Bogusław Śliwczyński
ISBN 978-83-7160-594-9  
Wyd. I
2010
s. 279
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

W książce zaprezentowano innowacyjny system informatyczny AGROLOGIS służący do ewidencji i analizy kosztów w przedsiębiorstwach rolnych. System ten, w formie programu komputerowego, jest efektem trzyletniego projektu rozwojowego, zrealizowanego przez pracowników Katedry Zarządzania i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Opracowany system ułatwia pozyskiwanie informacji o procesach biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych. Stwarza możliwości przeprowadzenia odpowiednich analiz i ocen działalności przedsiębiorstwa rolnego, których wyniki ułatwią znalezienie alternatywnych rozwiązań w procesie zarządzania logistyką.

Uatrakcyjnieniem książki jest bogato ilustrowana instrukcja oprogramowania prezentująca kolejne etapy jego wdrażania oraz załączona płyta prezentująca podstawowe funkcje i możliwości oprogramowania AGROLOGIS.

Autorzy mają nadzieję, że niniejsza publikacja zachęci menedżerów przedsiębiorstw rolnych do nowego spojrzenia na zagadnienie kosztów logistyki i skłoni ich do podjęcia próby wdrożenia systemu AGROLOGIS w swoich przedsiębiorstwach. Książka ta skierowana jest również do studentów, zwłaszcza uczelni rolniczych.