978-83-7160-672-4.jpg
MIT STEPOWIENIA WIELKOPOLSKI W śWIETLE WIELOLETNICH BADAŃ OBIEGU WODY
Piotr Ilnicki, Ryszard Farat, Krzysztof Górecki, Piotr Lewandowski
ISBN 978-83-7160-672-4  
Wyd. I
2012
s. 398
monografie
Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
Cena: 11.50 zł

koszykDo koszyka

W monografii przedstawiono zmiany obiegu wody w Wielkopolsce, obejmujące okres od połowy XIX wieku do 2010 roku. Badania wykonano na podstawie pomiarów obserwacji najważniejszych elementów klimatu (opady atmosferyczne i temperatura powietrza), występowania suszy, głębokości układania się poziomów wody podziemnej w zlewni i na terenach objętych pracami melioracyjnymi, wahań stanów wody w jeziorach i rzekach. Pozwoliły one na wykazanie błędności ogłoszonej w 1947 roku teorii „stepowienia Wielkopolski”, w znacznej mierze opartej na przewidywanych niekorzystnych zmianach obiegu wody. Przedstawiono również międzynarodową prognozę zmiany klimatu, gospodarki wodnej i produkcji rolnej w całej Europie w perspektywie 2100 roku, opracowaną w czasie prac na „globalnych ociepleniem”.