978-83-7160-681-6.jpg
ENTOMOLOGIA STOSOWANA
Barbara Wilkaniec (red.)
ISBN 978-83-7160-681-6  
Wyd. V
2012
s. 255
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ogrodnictwo
Cena: 29.00 zł

koszykDo koszyka

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące systematyki, morfologii, anatomii, bionomii z elementami ekologii oraz szkodliwości ważniejszych gatunków fitofagów, które zagrażają uprawom i zmagazynowanym płodom.

Dział nauki o ochronie roślin zajmujący się szkodnikami roślin zwykło się nazywać entomologia stosowaną. Nazwę tę uzasadnia ogromna ilość fitofagów należąca do gromady owadów, znacznie przewyższająca liczebnie inne jednostki systematyczne zwierząt, wśród których spotykamy szkodniki, tj. nicienie, ślimaki, skorupiaki, pajęczaki, dwuparce czy gryzonie. W książce nie podajemy przy omawianiu szkodników wykazu pestycydów polecanych do ich zwalczania chemicznego, ograniczamy się jedynie do podania terminu zwalczania, co wynika zwykle bezpośrednio z samej bionomii gatunku, oraz do przedstawienia przykładów metod ograniczenia liczebności agrofaga alternatywnych wobec metody chemicznej.

Przyjęty w książce system taksonów zwierząt został podany za „Wykazem zwierząt Polski” pod redakcją Razowskiego (1990).

 

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2017

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Wieści Akademickie