978-83-7160-621-2.jpg
CHEMIA ORGANICZNA Z ELEMENTAMI CHEMII BIOORGANICZNEJ
Wiesława Mroczyk, Eleonora Foremska, Piotr Goliński
ISBN 978-83-7160-621-2  
Wyd. I
2013
s. 279
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Inne (chemia, fizyka, matematyka, języki obce)
Cena: 44.00 zł

koszykDo koszyka

Zespołowym wysiłkiem osób wykładających przedmiot „Chemia organiczna dla studentów kierunków niechemicznych” powstał podręcznik przybliżający jego treści programowe. Ideą, która przyświecała autorom, była chęć stworzenia uniwersalnej pomocy dydaktycznej.

Omawianie poszczególnych grup związków organicznych poprzedzono opisem budowy atomu węgla, wzbudzenia energetycznego jego elektronów walencyjnych, czy też typów hybrydyzacji atomu tego pierwiastka. Wiadomości te w istotny sposób ułatwiają zrozumienie natury wiązań chemicznych, jakie może tworzyć atom węgla w połączeniach organicznych, wraz ze wskazaniem na konsekwencje w charakterze zachodzących reakcji i procesów poszczególnych grup i klas związków. Rozważania, podobnie jak omawiane szeroko rodzaje izomerii, nukleofilowość bądź elektrofilowość reagujących atomów czy typy reakcji, poparto prostą grafiką trafiającą do wyobraźni czytelnika i ułatwiającą zrozumienie nawet przez osoby o stosunkowo ograniczonej wyobraźni przestrzennej tak trudnych problemów, jak na przykład selektywność przestrzenna przebiegu reakcji.

Autorzy - posługując się gruntowną i nowoczesną wiedzą zdobytą w trakcie studiów chemicznych na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, popartą licznymi szkoleniami, stażami naukowymi i rozległa współpracą badawczą - przygotowali podręcznik dla studentów niechemicznych nauk przyrodniczych, pozwalający na jego wykorzystanie w badaniu właściwości materii zarówno ożywionej, jak i nieożywionej.