978-83-7160-696-0.jpg
KOMPLEKSOWA METODYKA OCENY STOSUNKÓW WODNYCH W LASACH
Antoni Miler
ISBN 978-83-7160-696-0  
Wyd. I
2013
s. 105
monografie
Dział: Leśnictwo
Cena: 18.00 zł

koszykDo koszyka

W monografii przedstawiono najważniejsze relacje, po części synergiczne, pomiędzy lasem (ekosystemami leśnymi) a wodą (stosunkami wodnymi w tychże ekosystemach). Wyeksponowano aspekty metodyczne oraz stosowne obliczenia dla oceny możliwości realizacji małej retencji wodnej na przykładzie małej zlewni leśnej Pojezierza Krajeńskiego. Prezentacja zagadnień z hydrologii leśnej wydaje się zasadna, ponieważ w Polsce nie opracowano dotąd podręcznika z tego zakresu, a na świecie są jedynie dwa mające w tytule „hydrologia leśna” (forest hydrology). Wybór zagadnień z hydrologii leśnej oraz odniesienia do wyników badań i opinii innych autorów, zwłaszcza syntetyczne, krytyczne odniesienie się do tez zawartych w raportach Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), zmuszają do refleksji. W monografii są omawiane m.in. obiekty małej retencji wodnej w lasach: rodzaje budowli, określenia, przykłady rozwiązań, a także przebieg realizacji inwestycji (budowy urządzeń i obiektów małej retencji wodnej). Wydaje się, że szczególnie cenne dla inwestorów (np. nadleśnictw) może być przedstawienie „harmonogramu” postępowania podczas realizacji budowy obiektów i urządzeń małej retencji. W prezentowanych treściach zwrócono uwagę na podstawy teoretyczne. Jest to niezwykle ważne w czasach, gdy autorzy projektów korzystają z gotowych programów komputerowych, nie zawsze wnikając w teoretyczne podstawy metod obliczeń. Praca, ze względu na tematykę i sposób jej prezentacji, może być cennym źródłem wiedzy przede wszystkim dla studentów i absolwentów leśnictwa oraz pracowników zatrudnionych w różnych instytucjach zajmujących się ochroną środowiska na terenach leśnych, a także dla pracowników naukowych i praktyków z innych pokrewnych dziedzin.