978-83-7160-679-3.jpg
KOMUNALNE OSADY śCIEKOWE. GENEZA - GOSPODARKA
Monika Jakubus
ISBN 978-83-7160-679-3  
Wyd. I
2013
s. 55
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
Cena: 16.00 zł

koszykDo koszyka

Problem powstającej masy osadów do początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia marginalizowano, a głównym kierunkiem zagospodarowania tego odpadu było składowanie. Mimo, że obecnie zmieniło się postrzegania i postępowanie z osadami ściekowymi, to nadal ich obecność w otoczeniu człowieka budzi skrajne emocje.

Książka w syntetyczny sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczącego osadów ściekowych. Omawia funkcjonowanie typowej oczyszczalni ścieków, jak i gospodarkę osadową rutynowo prowadzoną na terenie oczyszczalni. Charakteryzuje chemiczny i mikrobiologiczny skład typowych osadów ściekowych pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków oraz szczegółowo omawia aktualne akty prawne normujące postępowanie z osadami ściekowymi.

Współczesne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych zostały zaprezentowane na podstawie najnowszego stanu wiedzy. Publikację należy traktować jako podstawowe kompendium wiedzy na temat osadów ściekowych, zatem można ją polecić nie tylko studentom kierunków Rolnictwo oraz Ochrona i kształtowanie środowiska lecz także osobom, które pragną poszerzyć swoja wiedzę w tej dziedzinie.