978-83-7160-713-4.jpg
ZACHOWANIA OSZCZ˜DNOśCIOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE
Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś
ISBN 978-83-7160-713-4  
Wyd. I
2013
s. 95
monografie
Dział: Ekonomia
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

W pracy podjęto problematykę zachowań oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce. Zagadnienia te przeanalizowano na podstawie jednostkowych danych statystycznych. Diagnoza Społeczna oraz w kontekście skłonności do oszczędzania, stopy oszczędzania oraz portfolio finansowego gospodarstw domowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w Polsce bardzo mały odsetek gospodarstw domowych posiada oszczędności, a w grupie gospodarstw oszczędzających poziom zgromadzonych środków jest niewielko i zazwyczaj nie przekracza równowartości trzymiesięcznych dochodów. Ponadto wyodrębnione typy strategii oszczędnościowych wskazują, że Polacy są generalnie konserwatywni, gromadzą bowiem środki finansowe głównie na lokatach albo w postaci gotówki. Oszczędności te stanowią najczęściej rezerwę na nieprzewidziane zdarzenia losowe oraz zabezpieczenie starości.