978-83-7160-722-6.jpg
ZESZYT †WICZEŃ Z ENTOMOLOGII DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEśNEGO
Robert Kuźmiński, Andrzej Mazur, Artur Chrzanowski, Andrzej Łabędzki
ISBN 978-83-7160-722-6  
Wyd. I
2014
s. 202
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Leśnictwo
Cena: 20.00 zł

koszykDo koszyka

Głównym celem ćwiczeń z entomologii w ramach odrębnych przedmiotów na studiach leśnych, jest zapoznanie studentów ze światem owadów i ich rolą w życiu człowieka. W ramach kolejnych następujących po sobie przedmiotów i ćwiczeń słuchacze zdobywają wiedzę stopniowo, rozpoczynając od zagadnień bardzo ogólnych i przechodząc do coraz bardziej szczegółowych. Poznają budowę owada i najważniejsze grupy taksonomiczne, by następnie przejść do zagadnień związanych z najważniejszymi z gospodarczego punktu widzenia owadami występującymi w środowisku leśnym, zaliczanymi do tzw. szkodników. W końcowym etapie są przedstawiane owady mniej szkodliwe, które nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia, ale są integralną częścią środowiska naszych lasów.