978-83-7160-711-0.jpg
MIKROBIOLOGIA ROLNICZA
Hanna Kwaśna
ISBN 978-83-7160-711-0  
Wyd. II uzup.i popr.
2014
s. 390
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Rolnictwo i Bioinżynieria
Cena: 41.00 zł

koszykDo koszyka

Mikrobiologia rolnicza zawiera podstawowe wiadomości z mikrobiologii ogólnej i rolniczej. Ma na celu przybliżenie najważniejszych grup mikroorganizmów i ich roli w środowisku naturalnym. Mikroorganizmy zaprezentowane są w nowym ujęciu taksonomicznym. W podręczniku przedstawiono ogólną charakterystykę głównych grup mikroorganizmów, energetyczne podstawy ich funkcjonowania w środowisku, metabolizm oraz różne formy aktywności biochemicznej, elementy genetyki i niektóre techniki inżynierii genetycznej oraz podstawowe metody badawcze stosowane w mikrobiologii. Omówiono również zmiany wywołane przez mikroorganizmy w środowisku oraz wzajemne relacje między mikroorganizmami, a także zależności między mikroorganizmami a roślinami i zwierzętami.