978-83-7160-773-8.jpg
ZMYSŁY A JAKOś† ŻYWNOśCI I ŻYWIENIA
Jan Gawęcki, Nina Baryłko-Pikielna (red.)
ISBN 978-83-7160-773-8  
Wyd. I
2015
s. 192
monografie
Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
Cena: 27.00 zł

koszykDo koszyka

Powszechnie przyjmuje się, że człowiek wyposażony jest w pięć zmysłów – wzrost, słuch, węch, smak i czucie. Ten ostatni zmysł obejmuje zarówno dotyk (czucie powierzchniowe), jak i odczuwanie zimna i gorąca oraz bólu (zwykle przy ekstremalnym natężeniu bodźców). Za pomocą wymienionych pięciu zmysłów nasz organizm kontaktuje się z otoczeniem i w sposób świadomy odbiera płynące z niego informacje – także informację dotyczące żywności i jej przydatności do spożycia.

Aby nasze, kształtowane przez zmysły, zachowania żywieniowe i relacje z żywnością były jak najkorzystniejsze dla organizmu, a jednocześnie dostarczały przyjemności i satysfakcji, niezbędna jest znajomość współczesnej interdyscyplinarnej wiedzy, którą można by określić terminem nutrisensoryki. Przedmiotem zainteresowania nutrisensoryki są związki między sposobem odżywiania się człowieka a funkcjonowaniem jego zmysłów. Tej właśnie problematyce poświęcamy niniejszą książką.