978-83-7160-780-6.jpg
UŻYTKOWANIE LASU W DRZEWOSTANACH POKL˜SKOWYCH
Dieter Franciszek Giefing
ISBN 978-83-7160-780-6  
Wyd. I
2015
s. 112
monografie
Dział: Leśnictwo
Cena: 27.00 zł

koszykDo koszyka

W monografii podjęto problematykę użytkowania lasu na terenach poklęskowych. Omówiono szkody powstałe w lasach wskutek czynników abiotycznych i biotycznych, metody usuwania skutków klęsk żywiołowych o coraz gwałtowniejszym przebiegu oraz technologie pozyskiwania drewna w drzewostanach objętych klęską. Książka w istotny sposób uzupełnia lukę w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu. Dużym jej walorem jest przedstawienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, wzbogacone spostrzeżeniami i uwagami Autora wynikającymi z długoletniej i wieloaspektowej praktyki oraz kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się leśnictwem w Polsce i za granicą.