978-83-7160-808-7.jpg
TECHNIKA I TECHNOLOGIA PRODUKCJI ZIEMNIAKÓW
Tadeusz Sęk, Jacek Przybył
ISBN 978-83-7160-808-7  
Wyd. I
2015
s. 163
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Rolnictwo i Bioinżynieria
Cena: 26.00 zł

koszykDo koszyka

Nowoczesna technologia produkcji ziemniaków opiera się na pełnym zmechanizowaniu wszystkich zabiegów agrotechnicznych, co pozwala na terminowe wykonanie zabiegów, ograniczenie nakładów pracy, a tym samym zwiększenie ekonomicznych efektów produkcji. Od technologii uprawy roli, sadzenia, pielęgnacji i metody zbioru w dużym stopniu zależy jakość ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa, wartość nasienna sadzeniaków, a także trwałość bulw niezależnie od sposobu przechowywania.

W podręczniku zostały omówione wymagania agrotechniczne, sposoby sadzenia, pielęgnacji, zbioru i obróbki pozbiorowej oraz nowoczesne maszyny do tych technologii, które mogą być stosowane w gospodarstwach uprawiających ziemniaki o różnym kierunku ich wykorzystania. W końcowym rozdziale omówiono także zasady integrowanej i ekologicznej produkcji ziemniaków.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów inżynierii rolnictwa i ogrodnictwa studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, do przedmiotów z zakresu eksploatacji maszyn rolniczych i projektowania rolniczych procesów produkcji.