978-83-7160-751-6.jpg
DETERMINANTY AKTYWNOśCI EKONOMICZNEJ LUDNOśCI WIEJSKIEJ W POLSCE
Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki
ISBN 978-83-7160-751-6  
Wyd. I
2015
s. 199
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 34.00 zł

koszykDo koszyka

Reformy społeczno-gospodarcze, jakie podjęto w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, oprócz efektów oczekiwanych i społecznie aprobowanych przyczyniły się do wystąpienia niekorzystnych zjawisk, takich jak bezrobocie oraz zwiększanie się skali dezaktywacji zawodowej społeczeństwa. Skutki podjętych reform w sposób szczególny dotykały ludność zamieszkującą na wsi, ze względu na specyficzne cechy kształtujące jej sytuację w procesie pozyskiwania źródeł utrzymywania i dochodów.

W pracy podjęto próbę określenia struktury aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej oraz zidentyfikowania czynników ograniczających możliwości zwiększenia jej zatrudnienia poza rolnictwem. Zbadano charakter i przyczyny zmian aktywności ekonomicznej ludności w Polsce i na wsi, określono strukturę zatrudnienia i przyczyny występowania bezrobocia wśród ludności wiejskiej, a także zidentyfikowano czynniki warunkujące możliwości zwiększenia pozarolniczego zatrudnienia mieszkańców wsi. Przeprowadzono także symulację skali bezrobocia ukrytego w rolnictwie.

Niniejsza książka adresowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów uczelni ekonomicznych, pracowników służ zatrudnienia oraz praktyków gospodarczych zajmujących się problematyką rynku pracy.