83-7160-392-4.jpg
STATYSTYKA DLA PRZYRODNIKÓW
Radosław Kala
ISBN 83-7160-392-4  
Wyd. 2
2005
s. 232

Dział: Inne (chemia, fizyka, matematyka, języki obce)
Cena: 22.00 zł

koszykDo koszyka

Podręcznik przedstawia metody statystyczne stosowane w analizie wyników doświadczeń przyrodniczych. Część pierwsza wprowadza w świat pojęć rachunku prawdopodobieństwa i wyjaśnia zasady wnioskowania statystycznego. Część druga traktuje o analizie regresji jednej zmiennej i wielu zmiennych, łącznie z testowaniem hipotez i selekcją zmiennych. Część trzecia obejmuje analizę wariancji w zastosowaniu do doświadczeń planowanych. Poza podstawowymi układami doświadczalnymi omówiono tu układy o jednostkach rozszczepionych, a także analizę kowariancji. W wykładzie położono nacisk na wyjaśnienie istoty prezentowanych metod, na sposoby ich praktycznej realizacji oraz na poprawne formułowanie wniosków. Każda z metod ilustrowana jest konkretnych przykładem oraz uzupełniona wskazówkami umożliwiającymi wykonanie obliczeń za pomocą programu STATISTICA.