978-83-7160-820-9.jpg
OCHRONA KRAJOBRAZU W PROCESIE PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW WIEJSKICH
Elżbieta Raszeja
ISBN 978-83-7160-820-9  
Wyd. II uaktualn.
2015
s. 242
monografie
Dział: Ogrodnictwo
Cena: 39.00 zł

koszykDo koszyka

Autorka dokonuje przekonującej analizy procesów przemiany krajobrazu wiejskiego, jego interpretacji i miejsca we współczesnym społeczeństwie, doprowadzając dyskurs naukowy do sformułowanej autorskiej koncepcji – modelu badawczego i do jej weryfikacji na przykładach wybranych obszarów wiejskich. Dyskurs ten jest jej niewątpliwym osiągnięciem naukowym, otwierającym zarazem nowe perspektywy badawcze. Na podkreślenie zasługuje fakty, że interdyscyplinarne podejście do zagadnień ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego znalazło w pracy wyraz w integracji społeczno-kulturowych, przyrodniczych i architektoniczno-planistycznych aspektów prowadzonych badań. Ujęcie takie jest w polskiej literaturze przedmiotu nowym, wartościowym wydarzeniem.