978-83-7160-839-1.jpg
MOŻLIWOśCI REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA ROLNICZEGO GRUNTÓW POGÓRNICZYCH NA PRZYKŁADZIE DOśWIADCZENIA PROWADZONEGO NA ZWAŁOWISKU ODKRYWKI W˜GLA BRUNATNEGO P…TNÓW
Waldemar Spychalski, Andrzej Mocek, Mirosława Gilewska, Wojciech Owczarzak, Krzysztof Otremba
ISBN 978-83-7160-839-1  
Wyd. I
2016
s. 136
monografie
Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
Cena: 26.00 zł

koszykDo koszyka

Czytelnik znajdzie w niniejszej książce cenne informacje na temat zasobów i metod wydobycia węgla brunatnego. Problematyka związana z jego eksploatacją zajmuje tu istotne miejsce. Ponadto autorzy opisali różne kierunki i metody rekultywacji gruntów pogórniczych.

Przedstawione zostały także wyniki badań uzyskane z wieloletniego doświadczenia prowadzonego na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Pątnów. Dotyczą one właściwości fizycznych i chemicznych gleb wytworzonych z mieszaniny skał nadkładowych po trzydziestu latach ich rekultywacji.

Kolejnym omawianym zagadnieniem jest wpływ nawożenia mineralnego na zmiany właściwości chemicznych, a tym samym na tempo procesu rekultywacji. Znaczna część przedstawionej pracy dotyczy fosforu i potasu, a w szczególności ich form w analizowanych glebach, dlatego jest ona szczególnie polecana dla badaczy zajmujących się mobilnością tych pierwiastków.

Książka obejmuje też problematykę ochrony środowiska w aspekcie rekultywacji gruntów pogórniczych.