978-83-7160-786-8.jpg
†WICZENIA Z CHEMII. ANALIZA JAKOśCIOWA
Piotr Goliński (red.)
ISBN 978-83-7160-786-8  
Wyd. II zm. i uzpel.
2016
s. 176
skrypt
Dział: Inne (chemia, fizyka, matematyka, języki obce)
Cena: 27.00 zł

koszykDo koszyka

Celem autorów przygotowujących gruntowne zmiany, aktualizacje i udoskonalenia treści podręcznika była pomoc – poprzez służebną rolę nauk chemicznych – w wyjaśnianiu zawiłości najróżniejszych dziedzin, np. biochemii, fizjologii, żywienia zwierząt czy technologii żywności. Współczesne nauki przyrodnicze fascynują, ale wymagają też zrozumienia, że u podstaw ogromnej bioróżnorodności organizmów, ich przystosowań środowiskowych i wzajemnych stosunków ekologicznych leżą te same przemiany oraz reakcje chemiczne, których zasady zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu.

Ćwiczenia z chemii. Analiza jakościowa, w wydaniu jedenastym zmienionych i uzupełnionym, wyróżniają się nowymi tematami przewodnimi, takimi jak: kierunek oraz kinetyka przebiegu reakcji chemicznych, energetyka procesów z termodynamicznym ujęciem przemian chemicznych czy reakcje analizy jakościowej pierwiastków, jonów i grup funkcyjnych związków. Z pewnością przyczyniają się one do lepszego zrozumienia treści programowych przedmiotów studiowanych na niemal wszystkich kierunkach i wydziałach uczelni przyrodniczych.