83-7160-369-X.jpg
POLSKIE ROLNICTWO A OCHRONA śRODOWISKA
Piotr Ilnicki
ISBN 83-7160-369-X  
Wyd. 1
2004
s. 485
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Rolnictwo i Bioinżynieria
Cena: 13.50 zł

koszykDo koszyka

Oprawa miękka

Książka, choć przede wszystkim jest podręcznikiem akademickim, została przygotowana z myślą o potrzebach przyrodników, rolników, pracowników administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz wszystkich tych, którzy w działalności społecznej i zawodowej szukają interdyscyplinarnej, obiektywnej i aktualnej wiedzy. Od niej zależy bowiem efektywna ochrona środowiska przyrodniczego naszego kraju. Zagadnienia związane z ochroną środowiska w rolnictwie są niekiedy traktowane marginalnie bądź też ograniczane do zagrożeń wynikających z intensyfikacji i chemizacji produkcji rolnej. Kompleksowe podejście do problematyki wymagało podzielenia podręcznika na trzy wyraźnie różniące się części, w których omówiono: zagrożenia terenów rolnych przez czynniki nie związane z działalnością rolniczą, zagrożenia środowiska wynikające z działalności rolniczej, proekologiczne kierunki produkcji w rolnictwie. We wszystkich rozdziałach podano aktualne, niekiedy również poprzednio obowiązujące, dyrektywy Unii Europejskiej oraz krajowe ustawy i rozporządzenia. Stanowią one zazwyczaj syntezę wieloletnich badań wykonanych w różnych ośrodkach naukowych. Stan prawny zamyka się datą 31 lipca 2004 roku. Wydanie w oprawie twardej.