978-83-7160-864.jpg
OGRODY REGULARNE NA TERENIE DAWNYCH PRUS. IDENTYFIKACJA NAWARSTWIEŃ KOMPOZYCYJNYCH JAKO PODSTAWA OCHRONY I KREACJI KRAJOBRAZU ZAŁOŻEŃ PARKOWO-OGRODOWYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
Miłosz Walerzak
ISBN 978-83-7160-864  
Wyd. I
2017
s. 320
monografie
Dział: Ogrodnictwo
Cena: 68.00 zł

koszykDo koszyka

Książka jest podsumowaniem kilkuletnich badań regularnych kompozycji ogrodowych prowadzonych w latach 2007–2016 na obszarze wojewodztwa warmińsko-mazurskiego oraz fragmentach obwodu kaliningradzkiego. Prace badawcze i analityczne nad kompozycjami ogrodowymi na wspomnianych terenach autor prowadził już od 1998 roku, a ich wyniki były ogłaszane w licznych odrębnych publikacjach.

Monografia ma na celu wzbogacenie wiedzy na temat historycznych obiektów rezydencjonalnych oraz tworzonej przy nich geometrycznej sztuki ogrodowej. W licznych rekonstrukcjach ogrodów zaprezentowanych w formie rzutów i perspektyw, które wykonano na podstawie badań i analiz z wykorzystaniem metod naukowych starano się uchwycić ich dawną, nieistniejącą obecnie, kompozycję i specyfikę układów przestrzennych, nadających miejscu niepowtarzalną tożsamość.

Praca napisana została przede wszystkim z dogłębnym i erudycyjnym znawstwem tematu oraz dużym zaangażowaniem emocjonalnym Autora, z którym od wielu lat realizuje, opisane w [monografii], ważne i bardzo aktualne problemy. Na szczególne podkreślenie zasługuje jednak ogromna pracowitość i wnikliwość oraz naukowa pasja […], które sprawiają, że czytelnik, a zwłaszcza czytelnik-specjalista, nie tylko nie może pozostać obojętnym w stosunku do tematu, ale żywo się weń angażuje i czuje się wielokrotnie zachęcony bardziej do kontynuacji zawartych w niej rozwiązań i dalszego zgłębiania prawdy o możliwościach rozeznawania i rekonstruowania tego typu dzieł.

z recenzji dr. hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. nadzw.