978-83-7160-855-1.jpg
ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSI˜BIORSTW AGROBIZNESU
Olga Stefko, Irena Łącka
ISBN 978-83-7160-855-1  
I
2017
s. 254
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 38.00 zł

koszykDo koszyka

Podjęty temat jest ważny od strony naukowej, ale przede wszystkim ma istotne znaczenie dla praktyków prowadzących działalność w sferze agrobiznesu. W warunkach globalizacji współczesnej gospodarki prowadzenie analiz ekonomicznych w podmiotach agrobiznesu, a w szczególności w towarowych gospodarstwach rolnych, nabiera coraz większego znaczenia. Daje bowiem narzędzia oceny prowadzonych działań i planowanych przedsięwzięć. Opracowanie pokazujące możliwości prowadzenia tej analizy i korzyści z tego wynikające jest zatem oczekiwane i wskazane do jak najszerszego upowszechnienia. Podjęto się trudnego zadania przedstawienia możliwości wykorzystania wypracowanych metod analizy ekonomicznej działalności przedsiębiorstw i dostosowania ich do specyfiki przedsiębiorstw agrobiznesu.

Z recenzji dr hab. Anny Olszańskiej, prof. nadzw.