978-83-7160-849-0.jpg
PODSTAWY PRZEDSI˜BIORCZOśCI DLA LEśNIKÓW
Antoni Buraczewski (red).
ISBN 978-83-7160-849-0  
I
2018
s. 452
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Leśnictwo
Cena: 47.00 zł

koszykDo koszyka

PODRĘCZNIK jest próbą przedstawienia uporządkowanej wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości o przedsiębiorcy. Omawiane w nim zagadnienia zostały podzielone na trzy zasadnicze części. Pierwszą poświęcono teoretycznym podstawom przedsiębiorczości, drugą – procesowi założycielskiemu i zasadom zarządzania małą firmą, trzecia natomiast zawiera informacje o małych i średnich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu gospodarstwa leśnego.

Z recenzji prof. Lecha Płotkowskiego

Przekazując ten podręcznik, prezentujący podstawowe problemy podejmowania działalności gospodarczej, autorzy wyrażają nadzieję, że przyczyni się on – chociaż w nieznacznym stopniu – do przybliżenia niezbędnej wiedzy z tego zakresu. Tegu typu publikacja pozostaje na pewnym poziomie ogólności. Mamy nadzieję, że będzie ona inspiracją do głebszego studiowania, które wyzwoli zdolność dostrzegania możliwości, których inni nie widzą, pojmowania skomplikowanych reguł gry rynkowej, budowania i przewodzenia.