978-83-7160-924-4.jpg
ZMIENIAJ…CA SI˜ NATURA USŁUG. STUDIUM USŁUG PRODUKCYJNYCH W ROLNICTWIE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Małgorzata Kołodziejczak
ISBN 978-83-7160-924-4  
I
2019
s. 200
monografie
Dział: Ekonomia

Książka nieprzeznaczona do sprzedaży.

Wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi zmienia się natura usług, ich funkcje i sposoby świadczenia. Te przemiany są konsekwencją, ale równocześnie stylumatorem przekształceń struktury gospodarki i jej unowocześniania. wywierają wpływ także na sposoby prowadzenia produkcji rolniczej i stymulują implementację usług w ogólny kształt agrobiznesu.

Rozważania zaprezentowane w monografii dotyczą istoty i znaczenia usług – najpierw w gospodarce ogółem, a później w rolnictwie, w związku z ewolucją poglądów dotyczących wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz paradygmatem rozwoju zrównoważonego. W części empirycznej podjęto próbę oceny zróżnicowania poziomu i struktury korzystania z usług prodykcyjnych w rolnictwie oraz rozpoznania uwarunkowań ich rozwoju w krajach Unii Europejskiej.