978-83-7160-910-931-.jpg
OCENA DYNAMIKI STRUKTURY DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH (PINUS SYLVESTRIS L.) OBJ˜TYCH RÓŻNYM POST˜POWANIEM HODOWLANYM
Janusz Szmyt
ISBN 978-83-7160-910-931-  
I
2019
s. 326
monografie
Dział: Leśnictwo

Książka nieprzeznaczona do sprzedaży

Prace poświęcone analizie struktury drzewostanów stanowią ważny nurt badań leśnych już od połowy XX wieku. Wraz z upowszechnieniem się komputrowej techniki obliczeniowej ilość tego typu prac dramatycznie wzrosła. Jednakże zdecydowana większość tych prac, wbrew obietnicy zawartej w tytule, nie analizuje struktury drzewostanu całościowo, ale jedynie jej wybrany aspekt, często dość wąsko ujęty [...]. Przedstawione w monografii wyniki sanowią jeden z najpełniejszych, o ile nie najpełniejszy, opis przemian struktury drzewostanów sosnowych poddawanych różnym zabiegom hodowlanym, jakie można spotkać w literaturze przedmiotu.

Z recenzji dr. hab. Leszka Boliboka