978-83-7160-902-2.jpg
STATYSTYKA MATEMATYCZNA DLA BIOLOGÓW
Anita Dobek, Tomasz Szwaczkowski
ISBN 978-83-7160-902-2  
II
2019
s. 233
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Inne (chemia, fizyka, matematyka, języki obce)
Cena: 37.00 zł

koszykDo koszyka

Posługiwanie się metodami statystycznymi w naukach biologicznych jest konieczne, dlatego w programie studiów na kierunku biologia znalazł się przedmiot obejmujący podstawy statystyki matematycznej i biometrii.  Z naszych obserwacji, jako prowadzących wykłady, wynika, że studenci mają duże kłopoty z właściwym zrozumieniem przedmiotu. Można wymienić wiele przyczyn tych kłopotów. Z całą pewnością jedną z nich jest konieczność wprowadzenia dużej liczby nowych pojęć, do których zrozumienia studenci nie mają odpowiedniego przygotowania. Opracowany przez nas podręcznik powstał na podstawie prowadzonych od kilku lat wykładów. W części pierwszej obejmuje podstawy rachunku prawdopodobieństwa, będące wprowadzeniem do statystyki matematycznej, oraz elementy statystyki matematycznej. Część druga zawiera podstawowe metody wnioskowania statystycznego. Jakkolwiek podręcznik wyrasta z doświadczeń pracy ze studentami biologii, zaprezentowane metody mają charakter uniwersalny. Może więc on służyć także studentom innych kierunków przyrodniczych. Mamy nadzieję, że podręcznik ułatwi zrozumienie biometrii i nauczy studentów metod oraz sposobów analizowania danych pochodzących z doświadczeń biologicznych.

[z Przedmowy]