978-83-7160-985-5.jpg
HODOWLA, CHÓW I UŻYTKOWANIE KÓZ
Jacek Antoni Wójtowski (red.)
ISBN 978-83-7160-985-5  
Wyd. III
2021
s. 478
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Hodowla i Biologia Zwierząt
Cena: 96.00 zł

koszykDo koszyka

Podręcznik pt. Hodowla, chów i użytkowanie kóz, którego autorami są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści, stanowi kompleksowe omówienie tematu hodowli i chowu kóz, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rozrodu, żywienia, pielęgnacji oraz zachowań charakterystycznych dla tego gatunku. Szczegółowe omówienie tematu pozyskiwania i przetwórstwa mleka koziego poszerza wiedzę z zakresu mlecznego użytkowania kóz.

Omawiane zagadnienia genetyki populacji oraz programów hodowlanych dla kóz mlecznych obejmują najnowsze dokonania i kierunki realizowanych prac hodowlanych.

Książka zawiera również informacje na temat postępów cytogenetyki i genetyki molekularnej w badaniach nad genomem kozy oraz obszerny rozdział omawiający etiologię, epidemiologię i zwalczanie chorób kóz.

Całość uzupełniają liczne efektowne i starannie dobrane ilustracje. Podnoszą one walory naukowo-dydaktyczne książki jako podręcznika akademickiego, adresowanego przede wszystkim do studentów kierunków: zootechnika, biologia i weterynaria.

Książka w oprawie twardej.