Redakcja i kontakt

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
ul. Witosa 45, 61-693 Poznań
tel./faks 61 848 7808,
e-mail: wydawnictwo@up.poznan.pl

 


Redakcja

Kierownik

mgr Anna Zielińska-Krybus p. 114 a

61 848 7776

akrybus@up.poznan.pl

Sekretariat

Lucyna Napierała p. 114 a 61 848 7808

Redaktorzy

mgr Lucyna Borowczyk p. 114

61 848 7807

lbor@up.poznan.pl

mgr Paulina Kaczmarek p. 114

61 848 7807

paulaw78@up.poznan.pl

mgr Kamila Markowska p. 113

61 848 7806

Redaktor „Wieści Akademickich”

mgr Ewa Strycka p. 4

502 198 246
4est@up.poznan.pl