83-7160-101-8.jpg
MORFOLOGIA RZEK I PROGNOZOWANIE PROCESãW RZECZNYCH
Bogusław Przedwojski
ISBN 83-7160-101-8,  
Wyd. 1,
1998,
pages: 292,

Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 1.50 PLN

Podręcznik jest przeznaczony dla inżynierów i studentów wydziałów melioracji i inżynierii środowiska akademii rolni­czych, a także wydziałów budownictwa wodnego i inżynierii środowiska politechnik. W pracy przedstawiono: opis ruchu wody i cząstek materiału tworzącego koryto rzeczne, zjawi­sko erozji podłużnej i brzegowej prowadzące do powstawa­nia i migracji meandrów rzecznych, modele matematyczne symulacji procesów rzecznych oraz przykłady ich zastoso­wań do prognozowania zmian poziomów dna i zwierciadła wody w profilu podłużnym oraz zmian kształtu koryt rzecz­nych w układzie poziomym.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie