83-907366-1-6.jpg
PRAWDA O TłUSZCZACH
Jan Gawęcki (red.)
ISBN 83-907366-1-6,  
Wyd. 1,
1997,
pages: 78,

Topic: Food Science and Nutrition
Price: 8.50 PLN

Prawda o tłuszczach jest pierwszą z serii książek prezentują­cych w sposób popularny i wszechstronny współczesną wiedzę o żywieniu i żywności. Pozycje te będą się ukazywać w ramach Biblioteczki Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i sponsorowa­nego przez Instytut Danone “Cyklu o Zdrowym Żywieniu”. Książka przydatna każdemu.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie